Quy chế hoạt động của Mạng lưới Nữ Bất Động Sản Triệu Đô MPW

Bộ quy chế hướng dẫn cách vận hành Chapter cùng phần giải thích cụ thể giúp ban LT hình thành cái nhìn bao quát về cách thức hoạt động của mạng lưới MPW, giúp vận hành Chapter một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Đồng thời, khi ban LT vận hành Chapter theo đúng quy chế và hướng dẫn của mạng lưới MPW sẽ góp phần gia tăng năng lượng cho thành viên lẫn khách mời tham dự sự kiện.

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

– Quy chế hoạt động của mạng lưới Nữ Bất Động Sản Triệu Đô MPW (sau đây gọi là Quy chế) được áp dụng cho các cá nhân nữ lãnh đạo, thành viên của các Chapter MPW và khách mời tham dự các hoạt động của MPW.

– Quy chế được áp dụng đối với tất cả các Chapter trực thuộc mạng lưới MPW.

2. Tiêu chí hoạt động “Lấy thành viên làm nòng cốt”

– Ban LT được phân ra thành 5 ban (Ban hội viên, khách mời, sự kiện, nội dung, thường trực) trong đó mỗi Phó chủ tịch (PCT) sẽ phụ trách 1 ban và 1 loại hình sản phẩm BĐS kinh doanh để phát triển 5 thành viên dưới mình. PCT phải nhớ mặt thành viên và chăm sóc họ giống như Chủ tịch (CT) chăm sóc các PCT và thành viên trong Chapter của mình.

– Một PCT quản lý 5 thành viên và nếu nhận được sự tín nhiệm của 5 thành viên thì trong tương lai PCT cùng 5 thành viên đó hoàn toàn có thể trở thành một Chapter hạt nhân mới trong mạng lưới MPW.

– CT có trách nhiệm phân công quản lý các loại hình BĐS do các thành viên kinh doanh và chia thành viên về cho các PCT quản lý. Ban LT cần sắp xếp một buổi họp dành riêng cho thành viên để hiểu quy chế, cách phát triển và nhận PCT phụ trách các ban. Hoàn thành được điều này sẽ giúp các Chapter phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn kết thiết thực trong cộng đồng nữ BĐS.

3. Yêu cầu đối với ban LT

– Các thành viên ban LT cần sắp xếp thời gian tham gia đều đặn các chương trình Property Lunch. Thành viên nào vướng bận công việc trong thời gian dài (từ 1 tháng trở lên) cần chủ động báo cáo CT để đề cử người thay thế hoặc CT sẽ chủ động tìm người kế nhiệm đảm bảo sự vận hành hoàn chỉnh của ban LT.

– Các thành viên ban LT khi nhận được tài liệu đào tạo, tham gia các buổi huấn luyện phát triển cộng đồng cần cam kết tôn trọng chất xám của Chủ tịch MPW.

4. Quy chế tham dự sinh hoạt Property Lunch hàng tuần

– Thành viên cần sắp xếp thời gian tham gia hoạt động kết nối Property Lunch đều đặn hàng tuần, tham gia tối thiểu 2 lần/tháng.

– Thành viên và khách mời đăng ký tham gia phải có mặt. Nếu đã đăng ký mà không đến và không báo trước 10h00 sẽ vẫn tính phí tham gia.

– Trường hợp thành viên vắng mặt tại Property Lunch nên cử thành viên công ty đi thay để kết nối kinh doanh tạo cơ hội cho các bên tham dự.

– Nếu 3 tuần liên tiếp vắng mặt không có người đi thay thì Chapter được quyền tiếp nhận thành viên mới tham gia kết nối kinh doanh mà không vi phạm quy chế.

– Trong quá trình tham dự phải tắt chuông điện thoại và hạn chế ra vào, nói chuyện riêng khi diễn giả chia sẻ, khi thành viên và khách mời khác đang giới thiệu.

– Các thành viên tham dự mang theo name card và tài liệu quảng cáo để ban LT hỗ trợ.

– Đầu tuần thư ký Chapter sẽ công bố danh sách các thành viên đăng ký tham dự Property Lunch. Các thành viên có thể mời thêm khách mời đến giao lưu. Chỉ có khách mời đăng ký trong danh sách với thư ký mới được phép tham dự và phải có sự giới thiệu của một thành viên chính thức trong mạng lưới. Thành viên tham dự đóng phí check – in 200.000vnđ, khách mời đóng phí 300.000vnđ.

– Chapter có quyền từ chối khách mời không đăng ký trước để đảm bảo hiệu quả cho chương trình và quyền lợi, sự tôn trọng cho các thành viên đăng ký nghiêm túc.

– Các khách mời sẽ được tham dự tối đa 2 lần với tư cách khách mời, sau đó phải xem xét đến việc gia nhập mạng lưới để kết nối hiệu quả.

– Khách mời sau các buổi sinh hoạt nếu muốn chính thức gia nhập mạng lưới MPW sẽ thông báo với PCT Hội viên để nhận và điền phiếu đăng ký. Nếu khách mời được phê duyệt trở thành thành viên chính thức sẽ được kết nạp vào buổi kế tiếp.