Cơ cấu tổ chức Mạng lưới Nữ Bất Động Sản Triệu Đô MPW

1. Mạng lưới Nữ Bất Động Sản Triệu Đô MPW được sáng lập và điều hành bởi Ms. Đinh Thị Ngọc Thơ – Chủ tịch MPW – người chịu trách nhiệm quản lý, phát triển thương hiệu WLIN tại Việt Nam.

2. WLIN sẽ phát triển các Chapter trong mạng lưới trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

3. WLIN không giới hạn số lượng Chapter trực thuộc nhưng mỗi Chapter chỉ hoạt động từ 20 – 30 thành viên.

4. Mỗi thành viên chỉ được đăng ký sinh hoạt chính thức tại một Chapter và đăng ký một sản phẩm BĐS được phép quảng bá tại Chapter đó. Tuy nhiên thành viên vẫn có thể giao lưu với Chapter khác nếu được LT Chapter đó mời tham dự.

Case Study: Cơ cấu tổ chức Mạng lưới Nữ Bất Động Sản Triệu Đô MPW tại Việt Nam như sau:

Không có mô tả.